• Step 001


  Khám phá & tìm hiểu về chúng tôi, Bcomex hrs là ai ? hoạt động như thế nào ? ghé thăm chúng tôi

 • Bước 002


  Lên một kế hoạch tuyển dụng tạm thời, đánh giá kế hoạch tuyển dụng chính thức

 • Step 003


  Chọn lọc ứng cử viên tạm thời , phỏng vấn sơ bộ, kiểm tra CV ứng cử viên, đánh giá cấp độ 03

 • Bước 004


  Phỏng vấn chính thức, và chọn lọc, chuẩn bị tập huấn văn hóa Cty của bạn cho ứng cử viên

 • Bước 005


  Tiếp nhận & bàn giao ứng cử viên, theo dõi quá trình làm việc ban đầu , thay thế và bổ sung kịp thời