Our Candidates

Olanrewaju Kazeem Olusesi
Nguyen Thi Bich Thuy Agricuture Engineer
Phạm Quốc Toản Nông nghiệp
Nguyễn Long Thuận Kỷ sư Nông Học
ABDI HUSSEIN ALI
Huong Tra Nguyen Lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp
BC07 Khoi Le Duy , English teacher advance
BC08 Kelvin Pham , English teacher
Russel chapin, folk lift driver
Pau smith , folklift
BC09 Nathainel , folk lift
BC010 Jorge folklift driver
BC011 Edward , Folklif driver
BC012 Kế toán
BC013 Edward , English teacher, Viet nam Medium
BC014 Dona Bell Galamgam , Job hunter , BC Medium
BC015 châu Ngọc Hiền , Luật sư di trú
BC016 Ann BG, English teacher Canada advance
BC017 Annaphyl P. Tabuzo , Job hunter BC advance
BC018 BC018 advance
BC020 Job hunter BC , Canada Medium
BC022 Namin Mullay advance
huyhoang farm
BC022 CYRETTE JANE MENDOZA High level
BC023 Red flor Laza Santiago, Apply Nurse (HSDA) advance
BC024 Nguyen Nu Huyen Trang
BC025 HỒNG TRÂM , Admin staff Medium
BC026 TÔ NGỌC THẢO NGUYÊN Medium
BC027 Quý Nguyễn Phú , farmer , applying Australia Medium
BC028 Mai Thị Khanh , English teacher , applying Vietnam Medium
BC029 Mary Ann Bryan, Metropolitian engineer, applying canada advance
BC030 PHAM THUY TRANG, Clerk office , applying Viet nam Medium
BC031 Luong Ki Linh , marketing , applying Canada Medium
BC033 Nguyen Thi Hong Nhi , Consultant , applying Vietnam advance
BC033 Nguyen thuy Quynh , Nailer , applying Australia Medium
BC034 MARIA DERXANGTIAGO , Assistance agriculture , Applying Australia advance
BC035 Huynh Ngoc Duyen (applying Viet nam), assistance or Clerk Medium
BC036 Nguyen Thi Bich Tuyen, applying in Australia advance
BC037 Ngô Thuỷ Tiên, Admin Online , Applying Viet nam advance
BC038 Nguyễn văn Sự , English teacher (applying Vietnam) Medium
BC039 NGUYỄN THỊ THANH THẢO , Giáo viên nông nghiệp (applying vietnam) Under medium
BC40 Nguyễn Bảo Ngọc (Phiên dịch tiếng Hàn) Applying Vietnam advance
BCO47 Nguyễn Kiều CHinh (Phiên dịch tiếng Hàn), Applying Việt nam
BCO47 Ly Quang Khanh Pham, Supervisor farm , applying Canada advance
BCO46 Christian Joy Amancio, Administration Hrs ,applying Australia advance
BCO45 JERRYME P. BUTABARA , Electrical Supervisor/Multi-Skilled Technician (applying Korea) Medium
BCO44 SOL A. BANGERO (Nursing care , Applying Australia) advance
BCO43 Trần Minh Thuận (English teacher Viet nam) Medium
BCO42 Duong Nguyen , English teacher Australia Medium
BCO41 JAYSON BERTOS DILAO (Meat butcher applying Australia) advance
BCO49 bookingvn@gmail.com IT wesite
BCO48 Nguyet Anh Thien, Nguyen Đại học
admin-code Han Tran Đại học