Thông báo quyền sở hữu website này [4]

Thông báo quyền sở hữu website này


BGI.INC - THÔNG BÁO QUYỀN SỞ HỮU TRANG WEB NÀY [cập nhật tháng 01 năm 2023]


0. Giải thích từ vựng [a]

 • Bleogroups - là gì ? Là viết tắt của tên miền tổ chức tư nhân và tập thể chúng tôi [Business legend of estimation group]
 • Refl - là gì - Trực thuộc tên viết tắt của tổ chức [Real estata and funds]
 • Mis education , hay Mis education skill jobs là gì ? Tên viết của tổ chức giáo dục, nhà cung cấp dịch vụ đào tạo & tập huấn
 • Bcomex Hrs Inc - là gì ? Tên của tổ chức nhân sự, cung cấp tin tức việc làm tại một số quốc gia.
 • Booking travel IMM - là gì ? Tên viết tắt của tổ chức nộp visa, di trú Online

1. Tại sao lại có thông báo này [b]

 • Các áp dụng thông báo của chúng tôi cho các cá nhân, tổ chức, khách ghé thăm, hoặc khách sử dụng Website của chúng tôi. Hay dùng dịch vụ cung cấp tại website này
 • Các users nhận thức về thông báo và tính ảnh hưởng của thông báo với người sử dụng sẽ có hiệu lực với các đăng nhập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại thời gian nhất định.

2. Chúng tôi phải tự bảo vệ mình trước các điều khoản không giới hạn [c]

 • Mật khẩu và đăng nhập , nhằm đánh cắp bất kì dữ liệu nào từ website, hay gây hại với khách hàng của chúng tôi tại website, trường hợp này chúng tôi sẽ có quyền đóng một phần, hay toàn phần có thông báo ngay lập tức để bảo vệ dữ liệu và khách hàng của chúng tôi. Trong các tình huống từ [a-d] Mục 2 này.
 • Các tổ chức xâm nhập để đánh cắp thông tin [a]
 • Các tiếp cận để khai thác thông tin thẻ khách hàng [b]
 • Các tiếp cận nhằm đánh cắp thông tin cá nhân khách hàng [c]
 • Các tổ chức buộc tội và gán gép thông tin của chúng tôi [d]

3. Chủ sở hữu website và khái niệm này của chúng tôi [d]

 • Khái niệm chủ sở hữu website này - Vì website của chúng tôi hoạt động trên thông điệp và mục đích phục vụ dịch vụ giá thấp, nhanh và chất lượng, chính xác. Chúng tôi xem các Users, Cac admins, các tổ chức, cá nhân, hay nhóm đã và đang sử dụng dịch vụ truy cập của chúng tôi đều được xem là gián tiếp, hay trực tiếp là chủ sử dụng, hay chủ sở hữu [website - bleogroups.com này].
 • Chủ sở hữu chính thuộc về các tổ chức như là - Trong đó chủ sở hữu chính trực thuộc các cổ đông lớn, các tổ chức trong website hay có sở hữu cổ phần của chúng tôi từ 0.005 % trở lên đều được xem là chủ sở hữu chính. Vì website là một tài sản có giá trị thương mại của chúng tôi.
 • Các chủ thể khác đang phát triển mới - trong khi đó lượng chủ sở hữu truy cập và chủ sở hữu gián tiếp liên tục tăng mỗi ngày từ website này.

4. Trách nhiệm cung cấp thông tin tại website : bleogroups.com này [e]

 • Thông tin công bố tại website này được xem như tài sản có giá trị của chúng tôi, chúng tôi luôn nỗ lực để có thông tin nhanh và chính xác hơn cho các khách sử dụng
 • Sự thu thập thông tin - Chúng tôi sử dụng cách thu thập trực tiếp các thông tin về việc làm, Di trú, Visas, hay giáo dục, công nghệ, bất động sản, và sản phẩm đem đến sự chính xác và thực tế hơn cho bất kì ai đã và đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Hình ảnh công bố tại website .. Updating
 • Các contenters và writers, designers 
 • Sự bảo vệ tăng cường thông tin

5. Các thành phần có liên quan đến website này [f]

 • Mời xem chi tiết phần giới thiệu [...]

6. Thông tin mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi [g]

 • Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn 
 • Cách chúng tôi khuyên bạn 
 • Sự chịu trách nhiệm của bạn với thông tin mà bạn cung cấp tại Website của chúng tôi

Bleogroups